Uitslag enquete Maandereng

In de maanden november en december van 2019 hebben we via de website een enquête uitgezet voor de bewoners in de Maandereng.

Onderstaand vindt het doel, opbouw en uitslagen van de enquête. De uitslagen worden in de komende tijd verder uitgewerkt en met onder andere met de gemeente Ede besproken.

Op bijgaande plattegrond van de Maandereng geven de stippen aan waar de reacties vandaan zijn gekomen. Aangezien we niet om huisnummers hebben gevraagd hebben we ze willekeurig in de straat gezet.

 

Wilt u reageren op de uitslagen? Dan kan dat via het contactformulier op de website.

We houden u uiteraard van de voortgang op de hoogte.

 

Doel van de enquête

·         Waar staan we?

·         Voor wie zijn we bezig?

·         Kunnen we het verschil maken?

·         Meten is weten

 

Opbouw enquête

—  Er is voor gekozen om de enquête kort te houden

—  Enquête bestond uit 3 “cijfer” vragen en 3 open vragen

—  Kon anoniem worden ingevuld

—  Er is alleen naar de straat gevraagd, niet naar het huisnummer

 

Resultaten

64 bewoners hebben de enquête ingevuld

 

Promotie is gebeurd via Facebook en middels uitdelen van pennen met logo en websiteadres van Wijkplatform Maandereng.

 

Gemiddelde uitslag van de “cijfer”vragen

·         Hoe tevreden bent u over de Maandereng:
Cijfer 7,3

·         Hoe tevreden bent u over uw straat?
Cijfer 7,2

·         Welk cijfer geeft u de communicatie van de gemeente Ede naar u?
Cijfer 5,6

 

 

 

Belangrijkste uitkomsten van de open vragen

Wat kan er volgens u verbeterd worden in uw straat/wijk?

—  Meer onderhoud aan het groen
Onder andere dode struiken (bijv. Rembrandtlaan)

—  Meer achterpadverlichting

—  Er ligt veel vuil en hondenpoep in de wijk

—  Parkeren en er wordt te hard gereden in de wijk
Parkeren buiten vakken (bij genoeg plaats)

Parkeren bedrijfsvoertuigen (incl. aanhangers)